Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Drahomíra Kunová IČ 63884208 se sídlem Kamýcká 245, Praha 6, 160 00 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: info@completed.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

SPRAVOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. V případě registrace k odebírání občasníku (newslettteru) uchovává správce váš email a IP adresu, ze které byla provedena registrace.

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonný důvod - prodej zboží

Abychom mohli vyřídit vaši objednávku, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. Doba zpracování těchto údajů je během vyřizování objednávky a dále po dobu, kterou vyžadují právní předpisy.

Emailový občasník (newsletter)

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě nebo na stránkých completed.cz.

Cookies

Při používání našich internetových stránek se mohou ukládat cookies. Více informací o cookies najdete v Podmínkách používání cookies.

VYMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

OPRAVA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Email pro zasílání newsletteru je možné opravit odhlášením a opětovným příhlášením s novým emailem. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu info@completed.cz.

ODVOLÁNÍ PLATNOSTI SOUHLASU

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (pro zasílání občasníku) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 1.05.2018, datum poslední revize je 1.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.