Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytované osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101 /2000Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat si můžete mailem či vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách completed.cz nebo telefonicky. Písemně shrneme vaši objednávku a požádáme Vás mailem o její schválení. Teprve poté se objednávka stává závaznou.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k úhradě finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky Vám zašleme do 24 hodin e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) POŠTOVNÉ

Objednané zboží Vám zašleme jako dobírku. Standardně využíváme služeb České pošty.  Cena poštovného se liší  podle váhy objednaného zboží a bude uvedena v objednávce, obvykle se vejdeme do 200 Kč.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží zasíláme standardně na dobírku, ale po domluvě je možno dohodnout i jiný způsob platby. Je možné zaplatit zboží předem převodem na náš účet na základě objednávky.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je obvykle 3 dny - 4 týdny a je závislá na vybraném materiálu.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

1) vady vzniklé běžným používáním
2) nesprávným použitím výrobku
3) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.